De Duitse Inval

Vijf documentaires met als onderwerp de strijd tegen de Duitsers in de eerste vijf dagen in mei 1940, de laatste keer dat buitenlandse troepen ons land bezetten. Aan de feitelijke gevechtshandelingen, die toen in ons land plaatsvonden, is altijd relatief weinig aandacht besteed. Nederland wilde neutraal blijven tegen iedere mogelijke vijand – zoals ook tijdens WO-I het geval was geweest – en beoefende daartoe wat men noemde “de zelfstandigheidspolitiek”. Een politiek die in de eeuwen daarvoor uiterst succesvol was gebleken. Mede op basis van dit inzicht, maar ook door de bezuinigingen als gevolg van de crisis in de jaren dertig, verkeerde ons leger in een deplorabele staat. Evengoed is er op vele plaatsen dapper gevochten door Nederlandse soldaten. Daardoor was het vreemd en voelde het als een omissie dat aan die vijf dagen strijd niet meer aandacht is besteed. Nu na 70 jaar was er nog de kans dit goed te maken en verslag te doen van die dagen – gedeeltelijk zelfs nog via ooggetuigenverslagen van soldaten en burgers die zich voor die strijd hebben ingezet. Elke film besteedt specifiek aandacht aan de strijd in één bepaalde regio:

• DAAR KOMEN DE BUREN
De strijd in Limburg

• HELDEN ZONDER GLORIE
De strijd rond de Grebbeberg

• DE WAARHEID VAN WONS
De strijd in het noorden richting Kornwerderzand

• DE VERLOREN OVERWINNING – DE SLAG OM DEN HAAG
De luchtlandingen en strijd rond Den Haag

• HERINNERINGEN AAN VUUR
Het bombardement op Rotterdam

Beschikbaar op: