Troy

Het is het jaar 1174 voor Christus. De Griekse krijger Odysseus heeft tien jaar lang meegevochten in de Trojaanse Oorlog en besluit huiswaarts te keren naar zijn vrouw Penelope. Onderweg krijgen Odysseus en een Trojaanse krijger, genaamd Circe, echter te maken met een hoop tegenslagen. Ook worden zij aangevallen door gevaarlijke mythische wezens.

Beschikbaar op: